Detta är vi

Ekologiska byggvaruhuset är ett alternativ för människor som bryr sig om hälsa och miljö. Vi tar ställning för en mer hållbar byggbransch, med mindre plast och farliga kemikalier.

För oss är det viktigt med kvalitet och vi vill bidra till att fler människor kan få möjlighet att uppleva vilken skillnad det är att arbeta med och omge sig av naturmaterial.

Vår bas är en webbaserad butik som erbjuder miljövänliga byggmaterial till rimliga priser. De produkter vi säljer innehåller få eller inga tillsatser, är funktionella, lätta att arbeta med och skapar byggnader och rum av hög kvalitet.

Verksamheten befinner sig i skärningspunkten mellan ekologi/funktion/ekonomi. Detta betyder att vi försöker hitta de produkter som både är miljövänliga, tekniskt pålitliga och samtidigt prismässigt rimliga att köpa.

Våra kunder ska kunna känna sig trygga när de handlar från oss och lita på att våra produkter är genomtänkta val, utifrån den kunskap som finns idag. Vi strävar därför efter att hålla oss uppdaterade med den snabba utvecklingen inom vårt område.

Bakgrund

Ekologiska byggvaruhuset grundades 2007 av Erik Hedenstedt. Erik började sin bana för 30 år sedan som byggnadssnickare och sedan dess har han hunnit specialisera sig inom takrestaurering, utbilda sig till passivhusbyggare och starta flera företag. De senaste åren har han ägnat sig åt markexploatering i mindre skala och varit engagerad i olika projekt i anslutning till det.

Eriks intresse för alternativa byggmetoder föddes under slutet av 90-talet när han såg att det saknades lättillgängligt material för ekohusbyggande på marknaden. Hans vision var från början att öppna ett byggvaruhus som skulle tillhandahålla en kombination av naturliga byggnadsmaterial och högteknologiska produkter. Målgruppen var företagare och privatpersoner som ville använda det bästa från två ”världar” i sitt husbyggande.

Så här säger Erik angående valet av företagsnamn.

– Jag funderade länge på namnet och på om det var bra att använda ordet ekologisk, eftersom vi även säljer produkter som inte är ekologiska i alla bemärkelser. För mig står det ekologiska för en helhetssyn där vi väger in olika parametrar till exempel klimatfrågor, energiförbrukning, hälsoaspekter och hållbarhet. Alla våra produkter har genomgått en hård urvalsprocess och är enligt företagets definitioner försvarbara ur ett miljöperspektiv.

Så här tänker vi

Både ja och nej, det beror på hur man väljer att definiera begreppet “ekologisk”.  Det finns i dagsläget ingen aktör som specifikt arbetar med certifiering av miljövänliga byggvaror, men det betyder ju inte det att miljövänliga byggvaror inte existerar i praktiken.

För oss är en ekologisk byggvara en produkt med få eller inga kemiska tillsatser, som i grunden är baserad på naturmaterial. En produkt som är förädlad med liten miljöpåverkan, som går att återbruka och som inte lämnar farliga ämnen efter sig vid nedbrytning. Men ibland väljer vi att göra avsteg från denna princip. Detta för att kunna erbjuda ett alternativ av bra kvalité där helt miljö- och hälsovänliga lösningar idag inte finns tillgängligt på marknaden.

Nej, det är de inte. Vi strävar hela tiden efter att hitta bra alternativ att erbjuda våra kunder, men ibland får vi lov att kompromissa på någon punkt. Vårt mål är att ha riktigt bra kvalité på våra produkter, med en mindre miljöpåverkan och färre tillsatser än de konventionella alternativen som finns tillgängliga i bygghandeln. Vår äggoljetempera innehåller till exempel 4 saker: ägg, linolja, vatten & mineral- och jordpigment.

Av flera anledningar jobbar vi inte så mycket mot de stora byggvaruproducenterna som har tillgång till märkningar som till exempel: Basta, ISO, Sunda hus, Svanen, ECO label, FSC, Astma och allergiförbundet. Den främsta anledningen till detta är att vi ofta ställer högre krav på våra produkter. Vi vill att det vi säljer, så långt som möjligt, ska vara helt utan onödiga tillsatser.

En annan anledning är att många av våra leverantörer har en småskalig produktion av ett fåtal produkter. Att få dessa certifierade är inte ekonomiskt försvarbart eftersom det innebär oproportionerligt höga kostnader för kontroller och andra avgifter. För oss är det viktigt att stötta små och ofta mer lokala producenter med miljövänliga produkter.

Det är svårt att helt undvika plast idag, men vi arbetar hårt med att försöka minska plastanvändningen genom att hitta alternativ där vi inte måste kompromissa på kvalitén.

I dessa tider börjar allt fler miljömedvetna människor ifrågasätta konsumtion ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi erbjuder våra kunder en möjlighet att bygga med återbruk, färre tillsatser och med naturliga material som grund. Vår verksamhetsidé är försäljning, det går inte att komma ifrån men om du handlar hos oss på Ekologiska Byggvaruhuset så har du per automatik uteslutit stora delar av de konventionella produkternas innehållsförteckningar: onödig plast, kemikalier och andra hälsovådliga tillsatser. Vår förhoppning är därmed att bidra till en mer medveten och resurshushållande konsumtion och mindre “slit och släng”.

Våra andra verksamheter

Hedenstedt AB & Taktegel.se

1991 grundades vår allra första verksamhet, en byggfirma som fokuserade på takomläggningar. Med tiden blev inriktningen äldre tegeltaksomläggningar och att återbruka det gamla anrika teglet. Verksamheten växte stadigt och år 1996 började vi även sälja återbrukat taktegel till andra byggfirmor och privatpersoner. Idag innefattar Hedenstedt AB Sveriges största återbruksverksamhet för lertegelpannor och ett litet men informativt taktegelmuseum. Tegeltak lägger vi fortfarande om i liten skala i vårt närområde. Lager och verksamhet finns i anslutning till Ekologiska Byggvaruhusets lagerbutik i Trosa, söder om Stockholm.

Emils Backe

2005 förvärvades ett markområde utanför Trosa tätort vid namn Smedstorp av vår ägare Erik Hedenstedt. Detta blev startskottet för ett mycket speciellt tomtområde, Emils backe. I området byggs hus på stolpar med fokus på att bevara naturen och att inte bygga bort den lantliga känslan.

Tarte Tatin Café

2021 var året då det franska äppelcaféet Tarte Tatin café öppnade på Emils Backe i Trosa. Sommarcaféet bjuder på äpplen i alla dess former med en förträfflig café Viennois därtill.

Wishlist 0
Continue Shopping
Dela din varukorg