Avloppsvärmeväxlare Renewability

12.999  - 13.695 kr/st

När vi duschar går stora mängder energi till spillo. Att återvinna värmen ur avloppsvattnet med denna enkla avloppsvärmeväxlare för fast montering som ”sväljer” hela husets avloppsvatten är extremt kostnadseffektivt. Det behövs ingen elektricitet för att driva värmeväxlingen. Varmt avloppsvatten och kallt färskvatten är det enda som krävs. Avloppsvärmeväxlaren arbetar i det tysta, år efter år helt utan rörliga delar.

Kontakta oss gärna via mail så hjälper vi dig att avgöra om den passar i just ditt boende!

Lagerstatus:

I lager

Beräknad leveranstid:

1-3 dagar

Beskrivning

Produktspecifikation

 • Material: Kanadensisk Koppar 100%
 • Miljömärkning: Energystar
 • Certifiering: WRAS
 • Typgodkänd: Nej (ej godkänd för inkoppling på dricksvatten)
 • Vikt: ca 20 kg
 • Tillverkare: Renewability, Kanada

STANDARD – för småhus och villor

 • Längd: 137 cm (även andra längder och dimensioner kan beställas)
 • Utvändig diameter: Ca 105 mm (passar standardavloppsrör om medföljande gummimanschetter används)
 • Invändig diameter: 100 mm
 • Färskvattenanslutningar: 22 mm
 • Verkningsgrad: 54,7% värmeåtervinning mätt direkt på växlaren
 • Tryckfall: färskvattensida 13,26 kpa / 1,92 psi vid 9,5 l/min
 • Kapacitet: upp till en hel villa eller två lägenheter
 • En st i lager

HÖGFLÖDE – för flerbostadshus, badhus mm.

 • Längd: 137 cm (även andra längder och dimensioner kan beställas)
 • Utvändig diameter: Ca 105 mm (passar standardavloppsrör om medföljande gummimanschetter används)
 • Invändig diameter: 100 mm
 • Färskvattenanslutningar: 28 mm
 • Verkningsgrad: 47,4% värmeåtervinning mätt direkt på växlaren
 • Tryckfall: färskvattensida 3,7 kpa / 0,54 psi vid 9,5 l/min
 • Kapacitet: upp till fyra lägenheter
 • Två st i lager

Ytterligare information

Flöde

Hög (flerbostadshus & badhus mm), Standard (småhus & villor)

Hur lång återbetalningstid är det vid installation i en villa?

Hur snabb återbetalningstiden på investeringen blir beror på ett flertal faktorer som till exempel vilket energipris man betalar och vilken uppvärmningsform man har. Störst inverkan har sannolikt antalet personer som använder duschen och hur länge dessa personer duschar.

Förutsättningar exempel:

-En familj på fyra personer, två vuxna som duschar 5 minuter var per dag och två ungdomar som duschar 10 minuter var per dag.
-Energipris 70 öre/kwh.
-Värmeåtervinning lågt räknat 35% (vår standardvärmeväxlare återvinner ca 54% innan avdrag för förluster i rören)

Besparing: 1658 kwh/år x energipris 70 öre = 1160 kr/år

Återbetalningstid: Pris avloppsvärmeväxlare 11895 kr / besparing 1160 kr = ca 10 år (avloppsvärmeväxlaren beräknas fungera i minst 50 år)

Slutsats: Eftersom energipriserna sannolikt kommer att öka kraftigt i framtiden kan investeringen vara återbetald på mindre än 10 år.

Hur lång återbetalningstid är det vid installation i en lägenhet?

Hur snabb återbetalningstiden på investeringen blir beror på ett flertal faktorer som till exempel vilket energipris man betalar och vilken uppvärmningsform man har. Störst inverkan har sannolikt antalet personer som använder duschen och hur länge dessa personer duschar.

Förutsättningar exempel:

-En special högflödesavloppsvärmeväxlare per fyra lägenheter.
-Två personer per lägenhet som duschar 5 minuter var per dag.
-Energipris 70 öre/kwh.
-Värmeåtervinning lågt räknat 33% (vår högflödesvärmeväxlare återvinner ca 47% innan avdrag för förluster i rören)

Besparing: 2058 kwh/år x energipris 70 öre = 1440 kr/år
Återbetalningstid: Pris avloppsvärmeväxlare 12450:- kr (inkl. moms) / besparing 1440 kr = ca 8,5

år (avloppsvärmeväxlaren beräknas fungera i minst 50 år)

Slutsats: Eftersom energipriserna sannolikt kommer att öka kraftigt i framtiden kan investeringen vara återbetald på mindre än 8,5 år.

Kan man koppla en avloppsvärmeväxlare till flera lägenheter i tex ett hyreshus?

Ja, det går utmärkt att koppla upp till fyra lägenheter till en värmeväxlare utan tryckfall i vattenledningen beroende på hur färskvattnet är kopplat. Har man flera lägenheter kopplade till samma avloppsstam kan man parallellkoppla flera avloppsvärmeväxlare bredvid varandra.

Kan man inte helt enkelt gräva ner avloppsvärmeväxlaren i marken utanför huset om man inte har en källare att montera den i?

Det går bra, men eftersom grundvattnet i marken har en starkt kylande effekt så måste avloppsvärmeväxlaren separeras från detta. Därför är det i så fall enklast att placera den i ett större rör som ligger i dränerande grus så att grundvattnet inte kan stiga upp i det.

Varför måste avloppsvärmeväxlaren installeras stående?

Det beror på att avloppsvattnet när det rinner genom värmeväxlaren sugs fast av ytspänningen som en tunn film på kopparrörets insida. Vid ett liggande montage rinner avloppsvattnet endast i botten av kopparröret och värmeåtervinningen blir då ineffektiv.

Vatten är ju ett livsmedel, är det verkligen bra att förvärma det i en avloppsvärmeväxlare?

Temperaturhöjningen är endast 10-15 grader vilket innebär att vattnet i ledningarna får temperaturer i närheten av rumstemperatur. Vid så låga temperaturer är det liten risk för tex legionellatillväxt. Allt vatten inomhus antar rumstemperatur efter en tid även om man inte har en avloppsvärmeväxlare monterad.

Finns det risk att färskvattnet kan smittas av avloppsvattnet i värmeväxlaren?

Det är ingen risk eftersom det är två separata system. Skulle det mot förmodan gå hål någonstans så kan inget avloppsvatten tränga in i färskvattenledningen eftersom denna har ett mycket högre vattentryck.

Får man verkligen utvinna värmen ur avloppsvattnet för kommunen, det kanske försämrar reningsverkets funktion?

Även om en stor del av värmen återvinns, så rinner dock fortfarande en hel del värme vidare ut i avloppsnätet. Så länge man inte sänker temperaturen på avloppsvattnet till lägre än färskvattnet är detta inget problem.

Kan det bli problem med för dåligt tryck i kranarna om man installerar en avloppsvärmeväxlare?

Under normala förhållanden är detta inget som helst problem så länge man inte kopplar för många duschar till varje värmeväxlare. Kontakta oss för dimensionering!

Duschvattnet värmeåtervinns, men hur mycket värme från disk-, tvätt- och badvatten återvinns?

Marginella mängder i enfamiljshus eftersom tappning av färskvatten och tömmning av avloppsvatten måste ske samtidigt för att värmeväxlingen ska fungera. Därför är det vid duschning som de största energivinsterna sker. I flerbostadshus kan dock även i viss mån annat avloppsvatten än duschvatten återvinnas på grund av att ett större antal brukare genererar varmt avloppsvatten mer kontinuerligt.

Behöver man isolera avloppsvärmeväxlaren?

Rekommenderas om den installeras i ett utrymme där temperaturen kan understiga 18°. Kondensisolering är alltid viktigt om den tex byggs in i en vägg eller liknande.

Vore det då inte smartare med någon slags värmeväxlare med inbyggd tank som avloppsvattnet lagras i så att man även kunde värmeåtervinna till exempel badvattnet?

Det finns stora avloppsvärmeväxlare som fungerar enligt den principen. Exempelvis kan då ett avloppsrör med ”kvarstående” vatten vara omslutet av en färskvattenmantel. Det medför dock ett flertal nackdelar. Dels är kostnaden för dessa värmeväxlare alldeles för hög för att det ska bli ekonomiskt försvarbart i mindre hushåll som villor och lägenheter. Dels är ofta verkningsgraden sämre än för våra värmeväxlare. Dessutom ökar risken för stopp och rengöringsbehovet blir större eftersom det ofta är en ”uppåtknyck” eller ett vattenlås som ser till att avloppsvattnet blir stående (och därmed bildar en slags lagringstank).
En annan aspekt är att ”lagrande” avloppsvärmeväxlare helt enkelt inte fungerar särskilt bra i småhushåll med få brukare, tänk dig följande scenario:
Ett varmt badkar tappas ur. Det varma avloppsvattnet rinner ner i värmeväxlaren och blir stående. Värmen avges till färskvattnet som omsluter avloppsröret i värmeväxlaren. Några timmar senare tar någon i huset en dusch. Både avloppsvattnet och det uppvärmda färskvattnet har nu svalnat. Nytt varmt avloppsvatten börjar rinna ner i värmeväxlaren, men fördröjningen är sannolikt så pass stor att när väl färskvattenmanteln börjar bli varm igen är duschen redan avslutad.
Värmen har förvisso kanske vid avsvalnandet avgivits till huset om avloppsvärmeväxlaren är placerad inomhus, men detta har man bara nytta av under uppvärmningssäsongen.
Av detta lär vi oss att lagringsprincipen endast fungerar om många lägenheter är anslutna till samma värmeväxlare. Det är just det här som är så genialt med vår avloppsvärmeväxlare. Konstruktionen ger minimal fördröjning, värmen återvinns samtidigt som den förbrukas.

Varför kan man inte enbart koppla det färskvatten som ska bli varmvatten (som ska vidare in i varmvattenberedaren) via avloppsvärmeväxlaren, och låta kallvattenledningen passera förbi?

Det går utmärkt, men det ger ca en fjärdedel sämre värmeåtervinning. Det beror på att man får störst temperaturhöjning (värmeåtervinning) på färskvattnet om samma mängd avloppsvatten och färskvatten möter varandra i värmeväxlaren. Kopplar man ledningarna så att man bara låter det som ska bli varmvatten (eller bara det som ska bli kallvatten) gå genom värmeväxlaren så kommer man att kunna höja temperaturen lite mer men på endast ca halva mängden vatten. Därför är det effektivast att låta allt färskvatten gå genom avloppsvärmeväxlaren.

Installationsguide Avloppsvärmeväxlare SV

Renewability Installationsguide ENG

Snabbguide Installation ENG

Artikelnummer avloppsvarmevaxlare Kategorier , , ,

Du kanske också är intresserad av: